Stine Rigmor Grimstad

Advokat

Stine Rigmor Grimstad

Advokat Stine Rigmor Grimstad ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 1994. Hun har hatt ulike stillinger i offentlig forvaltning og har i mange år vært profilert politiadvokat i Gudbrandsdalen før hun begynte i LillehammerAdvokatene 01.03.2020 og Gjøvik Advokatene i 2021.

Stine har omfattende prosedyreerfaring og mye erfaring fra forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.

Advokat Stine Rigmor er spesialisert innenfor strafferett, arbeidsrett og avhendingssaker. I tillegg til dette tar hun på seg saker som omhandler arv og familie.

Stine Rigmor Grimstad innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår.

Stine Rigmor er opptatt av faglig kompetanse, engasjement, god service og et godt resultat i de saker hun bistår i.

Stine er opptatt av å ivareta klientenes interesser raskt og profesjonelt.

Advokat

Stine Rigmor Grimstad

Kompetanseområder

Arbeidsliv
HR og Lederstøtte
Selskapsrett
Straff

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig

Advokat