Geir Morten Brandhaug

Advokat

Geir Morten Brandhaug

Advokat Geir Morten Brandhaug ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 2000. Han har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning før han begynte i LillehammerAdvokatene 02.01.2019 og GjøvikAdvokatene 01.11.2021.

Geir Morten har solid kompetanse på yrkesskade og yrkessykdom. Han var i flere år fagansvarlig på yrkesskade i NAV og hadde et nasjonalt ansvar for riktig praktisering av bestemmelsene, utvikle retningslinjene i NAV og var Regjeringsadvokatens rådgiver i flere prinsipielle rettssaker.

Geir Morten har også jobbet flere år med erstatningsrett, herunder personskadeerstatning, pasientskade og voldsoffer.

Geir Morten er spesialisert innenfor yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade, generell erstatningsrett og forsikringsrett.

Geir Morten har arbeidet med avtaleinngåelse og avtalerettslige spørsmål knyttet til ulike typer kjøps- og leieavtaler, og kan bistå ved inngåelse og forhandlinger av kontrakter.

Han jobber også med saker innen arv og familie.

Geir Morten har holdt mange kurs i sin karriere innen ulike områder.

Han har også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene.

Geir Morten synes det er viktig at klienten føler tillit, dvs. at han/hun kan stole på meg og den planen vi sammen legger for prosessen fremover. Videre er det viktig at prosessen blir forutsigbar for klienten og at han/hun vet at han holder seg til planen og det som er avtalt. Kompetanse og respekt er selvsagt viktig, og etterrettelighet.

Videre har Brandhaug god kompetanse med familiesaker knyttet til arv- og skifte. Han jobber også med eiendomssaker, f. eks. kjøp/salg og oppgjør, reklamasjoner ved feil og mangler, nabotvister etc. I tillegg jobber han med ulike spørsmål innenfor arbeidsretten, blant annet kontrakter, lønn og oppsigelsessaker

Advokat

Geir Morten Brandhaug

Kompetanseområder

Forbrukerjuss
Pasientskade
Straff
Yrkesskade
Trafikkskade

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig

Advokat