Marianne Berg

Advokat

Marianne Berg

Advokat Marianne Berg ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 2001. Hun var avdelingsdirektør i NAV Klageinstans Midt-Norge fra 2005 til 2011, og var med i omstillingen fra trygdeetaten til NAV som formelt skjedde 01.07.2007. Fra 2011 – 2015 var hun HR-sjef på Lillehammer sykehus. Fra september 2015 til september 2016 var hun konstituert direktør på Lillehammer sykehus før sammenslåingen av Gjøvik og Lillehammer sykehus til en divisjon. Etter omstillingen ble Berg HR-sjef for Lillehammer og Gjøvik sykehus med HR-ansvaret for over 3500 ansatte. Ved siden av dette har hun hatt flere styreverv, og har vært styreleder i lengre perioder.

Marianne startet firmaet LillehammerAdvokatene 02.01.2019 sammen med Geir Berg.

Marianne er spesialisert innenfor arbeidsrett. Hun har HR-ekspertise i kombinasjon med inngående kjennskap til arbeidsmiljølovens regler, og har en unik kompetanse med sin lange leder– og HR-erfaring fra store virksomheter som både har gjennomgått store omstillingsprosesser. Hun har ledet flere store omstillingsprosesser og mange enkeltsaker på blant annet oppsigelse, varslersaker og arbeidsmiljøutfordringer. Videre har hun holdt mange kurs i sin karriere innen ulike rettsområder.

Marianne jobber i tillegg til arbeidsrett med saker innen arv og familie.

Hun har også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene.

Marianne er opptatt av å skape en god relasjon til sine klienter som får dem til å føle seg trygge og ivaretatt i ofte krevende situasjoner. Hun er videre opptatt av rask fremdrift i sakene og jobber hardt for å få til gode løsninger for sine klienter.

Advokat

Marianne Berg

Kompetanseområder

Arbeidsliv
Arv
HR og Lederstøtte
Straff

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig

Advokat