Eiendom

Eiendom

GjøvikAdvokatene tilbyr rådgivning for aktørene i eiendomsmarkedet innenfor alle fagfelt og på alle områder der fast eiendom er i fokus Innen eiendomsbransjen bistår vi mange ulike aktører, som eiendomsbesittere, utbyggere, investorer, byggherrer, entreprenører, utleiere, leietakere, driftsselskaper, offentlige myndigheter, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og privatpersoner. Vår bistand består i løpende rådgivning, kontraktsarbeid og tvisteløsning.

Vi har lang erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder knyttet til eiendomsbransjen.

 

GjøvikAdvokatene kan blant annet bistå ved:

 • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder mangelssaker
 • Bruksrettigheter, servitutter og hevd
 • Utarbeidelse av kjøpekontrakt
 • Oppgjørsoppdrag
 • Hjemmelsoverføring
 • Nabotvister
 • Husleietvister
 • Arv og generasjonsskifte
 • Tomtefeste
 • Eierseksjonssameier og borettslag
 • Juridisk due diligence i forbindelse med erverv av selskap med eiendom
 • Etablering av rettigheter i fast eiendom, tinglysning
 • Eiendomsutvikling, herunder entrepriser, OPS og utbyggingsavtaler
 • Skatt og merverdiavgift