HR og Lederstøtte

HR og Lederstøtte

For alle virksomheter er de ansatte den viktigste ressursen. Godt lederskap er viktig og en grunnleggende forutsetning for at medarbeiderne skal kunne utvikles kontinuerlig slik at de leverer best mulig.

Å være leder kan være ensomt og krevende. Det stilles mange krav, både ovenfra og nedenfra, og det er mange regler å forholde seg til. Alle ledere trenger av og til en strategisk partner eller en støtte i hverdagen når utfordringer oppstår.

Det er svært viktig for den enkelte involverte, for arbeidsmiljøet og ikke minst for bedriftens renomme at problemer og konflikter tas tak i og håndteres på en god, riktig og effektiv måte. Målrettet HR-støtte til ledere for å forebygge problemer og for å bidra til gode løsninger er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Flere av våre advokater har tidligere vært ledere og med lang erfaring innenfor arbeidsrettens område kjenner våre advokater godt til hvilke krav som stilles til arbeidsgiver. Advokat Marianne Berg har som mangeårig HR-sjef i Sykehuset Innlandet vært strategisk partner for sykehusdirektørene og har jobbet med hele spekteret innenfor HR-faget, som for eksempel lederstøtte, rekruttering av kritisk kompetanse, oppfølging sykmeldte, nedbemanning og den nødvendige samtalen til oppsigelse for å nevne noen områder. Marianne Berg bistår flere større og mindre virksomheter i Innlandet med HR-støtte i enkeltsaker som ved vanskelige sykefraværssaker og oppsigelser, omstillingsprosesser og lederutvikling.

GjøvikAdvokatene tilbyr:

 • HR for hire i enkelt saker eller større prosesser
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Bistand til håndtering av ulike typer konflikter, som eks arbeidsmiljøutfordringer, varslingssaker, lederutfordringer
  • Oppsigelsesprosesser
  • Omstilling og endring
  • Rekruttering
  • Bistand til utarbeidelse av HR-prosedyrer, eks varsling
  • Annet innen HR

Vi tilbyr også styremedlemskap, både kvinnelige og mannlige advokater.