Konkurs og insolvens

Konkurs og insolvens

Når et selskap går konkurs, blir alle skyldnerens eiendeler beslaglagt og solgt for å dekke kreditorenes fordringer. Vår erfaring er at en slik situasjon er krevende med mange kryssende og uforenlige hensyn som kan gjøre seg gjeldende.

GjøvikAdvokatene kan blant annet tilby:

  • Rådgivning ved konkurs og insolvens
  • Gjeldsforhandlinger
  • Begjæring av oppbud
  • Omstøtelse og personlig ansvar