Pasientskade

Pasientskade

Inngrep og operasjoner i helsetjenesten er ikke uten risiko for skader, og som en konsekvens er det opprettet en felles skadeforsikringsordning, norsk pasientskadeerstatning (NPE), der man kan søke erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap som følge av skade . Et eventuelt avslag i NPE kan påklages til Pasientskadenemnda.

Les mer om pasientskade og erstatning.

Advokater med kompetanseområde: Pasientskade

No data was found