Plan- og bygg

Plan- og bygg

GjøvikAdvokatene har spesialkompetanse innenfor plan– og bygningsrett. Våre advokater har betydelig praktisk erfaring med plan- og bygningsrett, både etter mange år som jurister i kommuner i Innlandet og gjennom bistand til våre klienter, hvor vi jevnlig bistår i saker om reguleringsspørsmål og søknader om tillatelser til utbyggingsprosjekter.

Vi har også omfattende kompetanse innenfor entrepriserett.

Vi kan bistå i alle ledd i byggeprosessen, som i finansieringsfasen, anbudsfasen, valg av kontraktsform, kontraktsforhandlinger, rådgivning ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

GjøvikAdvokatene tilbyr blant annet:

Bistand med byggesøknad/søknad om dispensasjon
Klage på vedtak
Rådgivning ved tolkning av planer; arealplaner, reguleringsplaner