Samlivsbrudd

Samlivsbrudd

Ved skilsmisse er det mange spørsmål som må avklares. Ekteskapsloven har bestemmelser om hvilke verdier som skal fordeles mellom ektefellene og hvordan de skal fordeles i et skilsmisseoppgjør i et såkalt skifteoppgjør.

Gjøvikadvokatene kan bistå i denne, for mange, vanskelige prosessen med å gjennomføre det økonomiske oppgjøret etter samlivsbruddet.

Ved oppgjøret er følgende begreper sentrale:

  • Deling av felleseie
  • Særeie
  • Skjevdeling

Deling av felleseie

Personer som har bodd sammen lenge kan ha mange ulike ting som må deles. Et skifteoppgjør kan derfor være praktisk vanskelig. Det kan også være vanskelig fordi forholdet mellom personene er konfliktfylt og det er mange følelser involvert.

Det er verdiene ektefellene hadde da de sendte søknad om separasjon eller skilsmisse til statsforvalteren som skal fordeles. Dette kalles skjæringstidspunktet. Hvis ektefellene flyttet fra hverandre før søknad ble sendt, er skjæringstidspunktet da de flyttet fra hverandre.

Hvis ektefellene ikke har avtalt noe annet, har de felleseie. Felleseie er alt ektefellene eide da de giftet seg, og har skaffet seg mens de har vært gift. Nettoverdien av ektefellenes eiendeler skal deles likt mellom dem.

Særeie
Ektefellene kan inngå avtale om fordeling av formuen. En slik avtale må gjøres i ektepakt. I ektepakten kan ektefellene f.eks avtale at alt eller deler av det ektefellene eier skal være deres særeie. Særeiemidler holdes helt utenfor delingen i et skilsmisseoppgjør. Særeie kan også være bestemt av giver eller arvelater i testament.

Skjevdeling

Selv om ektefellene ikke har opprettet ektepakt, kan det være grunnlag for ektefellene å holde verdien utenom likedelingen dersom de har midler som kan skjevdeles. Det er nettoverdien som kan kreves skjevdelt. Ektefellene trenger ikke dele verdier som de:

  • hadde før de giftet seg,
  • har arvet under ekteskapet, eller
  • har fått i gave fra andre enn den andre ektefellen under ekteskapet.

Hvem overtar huset

Det gjelder noen egne regler for boligen (for eksempel huset eller leiligheten) som ektefellene har bodd i sammen. I noen tilfeller har en ektefelle større behov for boligen enn den andre. Da kan den ektefellen enten få overta boligen, eller få bruke den. Å overta boligen betyr at man blir eier av den, mot å kjøpe ut den andre ektefellen. Når man får bruke boligen er den andre ektefellen fortsatt eier av den, men man får lov til å bo der alene. For å kunne overta en bolig som eies av den andre ektefellen må det foreligge en spesiell grunn, f. eks. at ektefellen skal ha barna boende fast hos seg.

Gjøvikadvokatene bistår blant annet med:

Ektepakt og samboeravtaler
Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere.

Tjenester: Samlivsbrudd

Familierett – barnefordeling

Lillehammeradvokatene bistår deg i alle faser og med de problemstillinger som følger i kjølvannet av samlivsbrudd.
Lillehammeradvokatene bistår deg i alle faser og med de problemstillinger som følger i kjølvannet av samlivsbrudd.

Familierett – skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse er det mange spørsmål som må avklares. Ekteskapsloven har bestemmelser om hvilke verdier som skal fordeles mellom ektefellene og hvordan de skal fordeles i et skilsmisseoppgjør i et såkalt skifteoppgjør. Gjøvikadvokatene kan bistå deg i denne, for mange, vanskelige prosessen. Vi har lang erfaring og god kompetanse. Gjøvikadvokatene bistår både med å sette opp skifteavtale og ordner tinglysing av skjøte og pantedokument ved overdragelse av bolig. Deling av felleseie: Personer som har bodd sammen lenge kan ha mange ulike ting som må deles. Et skifteoppgjør kan derfor være praktisk vanskelig. Det kan også være vanskelig fordi forholdet...