Selskapsrett

Selskapsrett

Aksjeloven innehar detaljerte saksbehandlingsregler for stiftelse, organisering, endringer og avvikling av aksjeselskaper. Den oppstiller krav til styrebehandling og behandling i generalforsamling, flertallskrav for ulike beslutninger, og prosedyre for endringer av selskapet, slik som f.eks. kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelse, fisjon, fusjon og avvikling.

Det er verdt å merke seg at styret står ansvarlig for selskapets drift og kan stilles til ansvar for kreditorer, aksjonærer, avtaleparter og andre. Grunnleggende sett gjelder krav til forsvarlig egenkapital og likviditet.

Aksjeloven regulerer i liten grad forholdet mellom aksjonærene, og det kan lønne seg å ha vedtektsbestemmelser og aksjonæravtale som utfyller aksjeloven.

GjøvikAdvokatene har bred erfaring innen selskapsrett, både når det gjelder selskapsrettslige transaksjoner og konflikter mellom aksjonærer.

GjøvikAdvokatene kan bistå med alle typer selskapsrettslige problemstillinger, for eksempel følgende:

Rådgivning ved etablering av virksomhet
Stiftelse og avvikling av selskap
Rådgivning ved valg av selskapsform
Innkalling til og deltakelse på styremøte og generalforsamling, samt protokollering
Utarbeidelse av aksjonæravtaler
Aksjonærkonflikter
Avtaler mellom selskap og aksjonær
Due diligence i forbindelse med erverv av aksjer
Egenkapitaltransaksjoner; fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, omdannelse
Etablering av holdingstruktur
Selskapsgjennomgang / granskning
Aksjekjøpsavtaler og avtaler om kjøp av virksomhet
Aksjonærkonflikter
Styreansvar
Selskapsgjennomgang (due diligence) og verdivurdering

Vi kan i noen tilfeller ta på oss oppdrag som kontaktperson eller styreverv etter nærmere avtale.

GjøvikAdvokatene har flotte møtelokaler i Gjøvik næringspark som er godt egnet til å avholde styremøte eller generalforsamling.