Straff

Gjøvikadvokatenes Stine Rigmor Grimstad har tidligere vært en av Innlandets ledende politiadvokater. Med 14 års erfaring som politiadvokat har hun spesialisert kompetanse og lang erfaring fra strafferett. Hun er hyppig valgt som bistandsadvokat i distriktet. Våre advokater påtar seg også forsvareroppdrag.

Tjenester: Straff

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning kan du få dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, og blitt påført en personskade som følge av den straffbare handlingen. For å få tilkjent voldsoffererstatning må du i tillegg ha anmeldt den straffbare handlingen til politiet og erstatningskravet må være krevd tatt med i straffesaken. Dersom straffesaken er henlagt hos politiet har du likevel krav på voldsoffererstatning, så lenge vilkårene for dette er oppfylt. Dersom man er offer for en straffbar handling, kan man få tilkjent både erstatning for det økonomiske tapet man påføres, menerstatning og oppreisning, dvs. erstatning for «tort og svie». Hvor mye man...