Forsvarer i straffesak

Forsvarer i straffesak

Hva er strafferett?

«Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde».

I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en person straff.

Du kan ha behov for en forsvarer hvis du har kjørt for fort, kjørt i ruspåvirket tilstand, eller er under etterforskning for mulig straffbare forhold. Har du fått inndratt førerkortet kan vi se på muligheter for å korte ned inndragingstiden.

Advokat Stine Rigmor Grimstad har 14 års erfaring som politiadvokat i det som nå er Innlandet Politidistrikt. Hun har vært etterforskningsleder og aktor i flere store saker. Hun har inngående kjennskap til hvordan politiet og påtalemyndigheten arbeider, og de regler som gjelder på området.

Hos Lillehammeradvokatene tar hun oppdrag både som forsvarer for tiltalte i straffesaker og som bistandsadvokat for fornærmede. Vi bistår i Lillehammer, Gjøvik og Hamar og i Innlandet Fylke.

Noen vanlige strafferettslige områder vi bistår innen:

Fra mistenkt til tiltalt – dine rettigheter:

Under politiets etterforskning kan din status endres fra mistenkt, siktet og tiltalt. Du har i prosessen rettigheter og kan ha krav på forsvarer.

Basert på bevisene i saken vurderer politiets jurister om det skal tas ut tiltale. Det betyr at du kan risikere straff.

Ta kontakt med advokat Stine Rigmor Grimstad enten på e-post eller telefon 40 29 61 09 om du har behov for hjelp i en sak.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Nyttige lenker og dokumenter