Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning

Det stilles svært strenge krav til arbeidsgiver sin prosess og de vurderinger som gjøres også ved omstilling og nedbemanning.

Arbeidsgiver må sørge for at det foretas en analyse av virksomheten og dens utfordringer på en samvittighetsfull måte, og det må legges en plan for omlegging sammen med tillitsvalgte og ansatte. Målet med omstillingen er å komme frem til en ny organisering av virksomheten og definere hvilke behov for mannskap og kompetanse bedriften har. Arbeidsgiver kan si opp overtallige, men dersom det finnes annet arbeid i virksomheten vil oppsigelsen være usaklig.

Les mer om:

Oppsigelser etter nedbemanning.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Nyttige lenker og dokumenter