Barnevern

Barnevern

Det å være forelder er gjerne den oppgaven vi opplever som viktigst her i livet, samtidig som det er en krevende oppgave. Av mange grunner kan det oppstå perioder i livet hvor en har behov for hjelp til å ivareta omsorgen for barna. Dersom en ikke har venner eller familie som kan hjelpe, kan en ha behov for hjelp fra barneverntjenesten. De aller fleste tiltak som iverksettes av barneverntjenesten er frivillige hjelpetiltak som iverksettes på bakgrunn av at foreldrene selv tar kontakt og ber om hjelp. Dersom du opplever din livssituasjon som krevende og ønsker råd om hvorvidt barneverntjenesten kan hjelpe deg og eventuelt hvordan, samt hvilke rettigheter du har under barneverntjenestens saksbehandling, er du velkommen til å ta kontakt med GjøvikAdvokatene for en samtale om dette.

Dersom du opplever at noen sender bekymringsmelding til barneverntjenesten, slik at det opprettes undersøkelsessak mot din vilje, kan dette kjennes svært belastende. Da kan det kjennes trygt med bistand av en av våre advokater, som kan gi deg veiledning om dine rettigheter i prosessen, samt delta sammen med deg i møter med barneverntjenesten eller under hjemmebesøk. Barneverntjenestens undersøkelse skal resultere i et enkeltvedtak, hvor det enten bestemmes at saken skal henleggelse, at du skal få tilbud om frivillige hjelpetiltak, eller at det skal fremmes sak om tvangstiltak eller omsorgsovertakelse for Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker. Underveis i en undersøkelsessak kan det også i noen tilfeller vedtas midlertidig akuttvedtak. Om du er uenig i vedtakene, kan vi hjelpe deg med å klage.

Dersom det fattes akuttvedtak, eller fremmes sak om tvangstiltak eller omsorgsovertakelse for fylkesnemda, har du rett til å få advokatbistand dekket av det offentlige. Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke. Vi advokatene i Gjøvik er svært opptatt av at du skal oppleve deg trygg og ivaretatt. Vi har både solide fagkunnskaper, som gjør at vi kan gi deg god juridisk veiledning gjennom prosessen, samt at vi er opptatt av at du skal bli møtt med åpenhet, varme og respekt, i den sårbare livssituasjonen du er i.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter