Forbrukerjuss

Forbrukerjuss

Vi er forbrukere, og kjøp av eiendeler og tjenester en del av hverdagen for oss alle. Heldigvis svarer de fleste kjøp til våre forventninger. Dersom du derimot opplever å ha kjøpt en eiendom, ting eller tjeneste som ikke lever opp til dine forventninger, er det nyttig for deg å bli kjent med hva du har rett til, og dermed hva du kan ha rett til å kreve for å oppnå større grad av tilfredshet med kjøpet. Dine rettigheter vil blant annet kunne ha sitt grunnlag i kjøpsavtalen, forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.  

Du kan for eksempel ha reklamasjonsrett eller være dekket av en garantiordning, og få rettet mangler ved varen eller tjenesten. Andre løsninger kan være prisavslag eller levering av ny vare eller tjeneste. I noen tilfeller vil du også kunne angre kjøpet i sin helhet eller få rett til å heve avtalen.

Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige advokater i Gjøvik for en vurdering av dine rettigheter og hvordan du bør gå frem overfor selger. Ofte vil du kunne få dekket store deler av dine utgifter til advokatbistand gjennom en av dine forsikringer. Det kan blant annet være tilfelle ved tvist som gjelder kjøp av eiendom eller bil. Dersom du er i tvil om du har en forsikring som dekker rettshjelp, kan vi også hjelpe deg med å vurdere forsikringsavtalen og innhente bekreftelse fra forsikringsselskapet ditt.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter